Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"
ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

20.03.2017

На сьогодні перед сучасним суспільством України одним із найважливішим аспектом розвитку, росту та відродження нації, є патріотичне виховання молоді. Це питання носить суспільно-необхідний характер розвитку нації. До процесу повинні бути залучені всі інституції і суб’єкти суспільства – сім’я, діючі заклади виховання і освіти, культури і спорту, органи державної влади, громадські організації, засоби масової інформації. Роль і місце нашої з вами держави полягає в створенні необхідних і достатніх умов для формування пріоритету національних інтересів в процесі виховання і навчання молодої людини – громадянина своєї держави.

Концепція патріотичного виховання  нероздільно пов’язана з розвитком і становленням національної ідеї ( ідеології ) в суспільстві. На жаль, за багатовікову боротьбу за незалежність і самобутність свого народу українська еліта, як наукова, так і політична, не змогли поставити національну ідею як провідну і нездоланну силу розвитку і збереження нації.  

Головна мета патріотичного виховання – набуття молодим поколінням досвіду, успадкування духовних та історичних надбань української нації, її досягнень. Формування у молоді гордості за причетність до української нації, української держави, розвиток високої духовності, моральності, культури.

Основні завдання патріотичного виховання:

- Формування у молоді національної свідомості і гідності, любові до рідної землі, батьків, родини і свого народу;

- Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до старшого покоління,   справжніх захисників своєї вітчизни;

- Всебічне знання і розуміння правдивої історії розвитку та становлення української держави, боротьби за незалежність і свободу свого народу з загарбниками і ворогами;

- Виховання правової культури у молодого покоління: повага до Конституції, Гімну та Гербу України, Прапору,символіки;

- Виховання високої духовної культури громадянина, становлення і утвердження принципів загально людяної моралі, притаманної українському народу – справедливості, милосердя, доброти, любові, нетерпимості до зла ;

- Формування мовної культури, володіння державною мовою вільно і всебічно;

- Розвиток найкращих рис української ментальності – працьовитості, культури спілкування , індивідуальної свободи, поваги до жінки, матері, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;

- Формування відповідальності за свої вчинки перед державою і суспільством, нацією;

- Формування відчуття господаря в своєму домі, на своїй землі ;

- Всебічний індивідуальний розвиток особистості, гармонійне поєднання духовних, фізичних і моральних якостей, здатності відстоювати і захищати незалежність , свободу своєї держави, української нації.

На мою думку, кожна нація має особливості свого розвитку та становлення, існування. Ці особливості носять індивідуальний характер, притаманний їм в залежності від історичного, географічного, культурного та інших напрямків розвитку .

Формування національного характеру українця зумовлено рядом обставин, які суттєво впливали на розвиток держави (працьовитість українців, багатовікові пошуки справедливості для свого народу, і в той же час – відчуття меншовартості та залежності,миролюбство в поєднанні з постійною збройною боротьбою з загарбниками-завойовниками, високий інтелектуальний потенціал, культурний і просвітницький рівень.                           Виховання спражнього патріота (патріотки) відображує і носить національно-державну форму вираження, спрямовану на виховання громадянина конкретної держави. Патріотичне виховання, як і виховання взагалі, не може бути б е з н а ц і о н а л ь н и м.

Державний апарат і інституції любої держави підтримують і розвивають свою титульну націю. Саме тому в Україні повинен розвиватись і підтримуватись український (а не слов’янський, російський чи американський) патріотизм. Національні меншини в жодному разі не можуть протиставляти свої інтереси і бажання інтересам титульної нації країни в якій вони проживають . Інакше це рано чи пізно призведе до розвитку в країні націоналізму в крайніх формах , інших способів і форм захисту від панування іноземної присутності. Що вже привело до крайностей в зв’яку с ситуацією в країні.                  

Шляхи патріотичного виховання молоді  повинні носити системний характер, бути відображені і закріплені в національній доктрині розвитку країни, ідеологічній стратегії її розвитку.

До основних з них можна віднести :

- Дбайливе  і поважне ставлення до державних символів. Надання належної оцінки громадськістю, органами місцевого самоврядування фактам використання символіки і атрибутики іноземних держав в межах нашої держави;

 - Вивчення військової справи, організація походів по місцях бойової слави під керівництвом досвідчених старших товаришів, офіцерів Збройних Сил України, ветеранів АТО;

- Створення і організація постійно діючих таборів військового вишколу для дітей старшого шкільного віку та молоді і загартованості духу на базі військових частин, спецпідрозділів ;

- Дотримання свідомими громодянами виконання законів і норм, що забезпечують інтереси національної безпеки держави, пропагування законності і порядку;

- Створення належних умов для гармонійного розвитку особистості – системна і виважена робота позашкільних гуртків, клубів, мистецьких центрів, спортивних закладів;

- Вивчення культурної і історичної спадщини українського народу по книгам, кінофільмам;

- Глибоке дослідження і аналітичне обґрунтування відомих історичних подій, пов’язаних з становленням і розвитком української держави і українського народу, обговорення з молоддю цих подій, створення дискусійних клубів;

- Вшанування пам’яті справжніх патріотів і героїв України, які віддали своє життя за її свободу і незалежність, вшанування Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО;

- Проведення „круглих столів”, організація зустрічей молоді з відомими патріотами України, які проживають на території України і за її межами, встановлення ділових контактів з представниками української діаспори, вивчення їх життєвого досвіду, використання існуючих надбань старшого покоління;

- Встановлення пам’ятних дошок, знаків, перейменування вулиць і проспектів українських міст і сіл на честь патріотів України, загиблих Героїв АТО;

- Висвітлення в ЗМІ історичних подій, пов’язаних з становленням і розвитком української держави, висвітлення подвигів загиблих бійців в Зоні АТО;

- Оприлюднення і надання належної оцінки вчинкам і наслідкам дій відомих в різні часи особистостям, політичним течіям і ідеологіям, діяльність яких пов’язана з історією і сьогоденням України;

- Збереження і відновлення діяльності краєзнавчих музеїв по всій країні. Популяризація народного мистецтва, живопису, фольклору. Створення єдиного загальнодержавного реєстру краєзнавчих, етнографічних музеїв Украйни;

- Поглиблене вивчення поетичної та літературної спадщини класиків української літератури, філософії, мистецтвознавства ;                                                                           - Створення необхідних і сприятливих умов для поширення україномовної продукції.

Також, на мою і не тільки на мою думку очевидно, що інформаційна робота ЗМІ, літератури, інтернет-ресурсів – надважлива! В наш вік, вік новітніх технологій, популяризація патріотизму кращих Синів та Доньок України, кращих представників українського народу повинна висвітлюватись для дітей та молоді в першу чергу через інтернет – ресурси, доноситись вихователями, вчителями та батьками. Тому що тільки так ми з вами розбудуємо Нову Країну – Україну! Тільки так, тільки спільними силами! І, найголовніше, – Сила в Єдності і Любові, в Любові до один-одного, до рідної землі - до України!

Інга Потапова,

психолог, Голова Хмельницького обласного союзу ветеранів АТО

Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України

Публікації
Правда, яку не кажуть людям

02.11.2019 

Україна, як Система, має продукувати "умови для максимальної самореалізації та задоволення матеріальних та духовних потреб кожного та умови для гідного життя всіх своїх громадян".