Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"

Програма

ПРИЙНЯТА
в новій редакції
ІХ з’їздом Народної Партії
09 листопада 2007 року

ВСТУПНЕ СЛОВО

Народна Партія – партія дії!

Саме таким є наш вибір в умовах поглиблення соціально-економічної та політичної кризи в Україні, відсутності можливостей реалізації переважною більшістю громадян права на заможне життя.

Народна Партія вибрала непростий шлях – шлях захисту інтересів людей. Людину цікавить її життя, можливість забезпечити матеріальний добробут для себе, своєї родини, реалізувати власні професійні та духовні устремління.

Бідна країна не виступає гарантом ні матеріального добробуту, ні духовного розвитку, навіть безпеку людини та її родини вона не здатна забезпечити. Люди віддані на поталу випадковостей долі, хаосу оточуючого середовища. Для нас такий стан суспільства неприйнятний!

Програму Народної Партії ми пропонуємо не знеособленим громадянам, народу, електорату, а саме – Людині, з її неповторними особливостями, життєвими цінностями та цілями. Наше завдання – забезпечити кожну людину невід’ємним правом на високооплачувану роботу, житло, гідне, безпечне, комфортне життя у власній державі.

В основу такої політики покладаємо народну ідеологію – лівоцентристську доктрину розвитку соціально-економічних, політичних та суспільних процесів, – ключовими позиціями для якої є захист людей найманої праці, подолання бідності, в тому числі за рахунок соціальної відповідальності багатих верств суспільства.

Реалізація народної ідеології це практична, щоденна праця, спрямована на забезпечення умов гідного життя кожного громадянина.

Головною метою лівоцентристської політики є досягнення високого рівня якості і комфортності життя та безпеки людини. Всі інші питання внутрішньої та зовнішньої політики – другорядні. Реформи потрібні, але вони мають бути орієнтовані на поступові, якісні зміни, соціальні наслідки яких ретельно прораховані.

Не потрібно протиставляти принципи справедливості і ефективності в економіці. З одного боку, ми проти жертвування благополуччям людей заради економічної доцільності, з іншого боку, ми проти зрівнялівки. Розвиток ринку неможливий без забезпечення високої платоспроможності більшості громадян, водночас для задоволення зростаючого попиту необхідна ефективна економіка. Усі рішення в економічній сфері повинні проходити експертизу на їх соціальну прийнятність.

Якщо тобі цікава наша оцінка ситуації, шлях подолання головної проблеми українського суспільства – бідності, запрошуємо до діалогу. Якщо у Програмі ти не знайдеш особистого, болючого для тебе питання – приєднуйся, порушуй проблему і вирішуй її разом з нами, бо ми - „народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!”.

Народна Партія відкрита для кожного, хто усвідомлює значення активної громадянської позиції і готовий зробити посильний внесок у благородну справу – здобуття заможної, справедливої, авторитетної держави – України!

СТРАТЕГІЧНА МЕТА – ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

Найважливішою передумовою утвердження України як сучасної економічно розвиненої держави Народна Партія вважає постійну системно організовану і результативну роботу з подолання бідності.

Ця справа, без перебільшення, доленосна і всеосяжна. Бідність – найболючіша проблема для країни, для мільйонів наших громадян, підступна й руйнівна хвороба, що підточує державний і суспільний організм, позбавляє людину повноцінного життя, а народ – історичної перспективи.

Бідна держава не може бути демократичною, самостійною, самодостатньою і авторитетною на міжнародній арені, забезпечувати повноцінну обороноздатність країни, влада в ній не може бути ефективною, чесною і некорумпованою.

Держава повинна забезпечити високі соціальні стандарти, в першу чергу, звертаючи увагу на якість життя кожної людини. Народові, розчахнутому прірвою між багатими і бідними, важко консолідувати зусилля навколо завдань державотворення, вироблення та здійснення реальної і плідної національної ідеї.

Бідність – це підґрунтя для всього, що призводить до виродження та вимирання нації, знищення її генофонду. Це джерело безнадії й розчарування, політичної апатії і соціального песимізму, роз’їдання суспільної моралі та національної ментальності. У такій атмосфері ніколи не народиться і не сформується відкрите й дієздатне громадянське суспільство. Це, нарешті, прямий шлях до економічного колапсу і соціального вибуху: за рахунок податків з жебрацької оплати праці дедалі важче поповнювати державний бюджет та утримувати на плаву економіку, хоча б мінімально забезпечувати незахищені верстви населення.

Процвітаюча тіньова економіка живиться від бідності і водночас ускладнює реалізацію соціальних програм. Утворюється замкнене коло: з одного боку, загострюються соціальні проблеми, з іншого боку, подальший відхід економіки в тінь зменшує кошти для боротьби з бідністю.

Олігархічний капітал паразитує на бідності громадян та перешкоджає зміцненню середнього класу. Олігархічні „імперії”, що отримують величезні прибутки за мінімальних капіталовкладень, зосереджуються у місцях з монопольною пропозицією роботи.

У міжнародних відносинах бідна країна ніколи не стане справжнім захисником інтересів своїх громадян. Безвідносно, йдеться про стосунки з Росією, чи з країнами ЄС, чи з Америкою – Україна ризикує бути постійно у ролі третьорозрядного суб’єкту міжнародних відносин. Бідна держава нездатна будувати партнерські взаємини з потужними країнами на паритетних засадах.

Крім того, Україну намагаються перетворити на відстійник для нелегальних мігрантів. Держава зобов’язана відстояти інтереси українських громадян і не допустити нелегальний в’їзд громадян інших держав, які загострюють криміногенну ситуацію, часто є носіями небезпечних хвороб, потенційною загрозою життю та спокою наших людей.

Народна Партія пропонує як ключову складову української національної ідеї КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАМОЖНОГО ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА,

що передбачає:

У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ

формування ефективної та справедливої економіки на інноваційних засадах і забезпечення на цій основі гідного життя людей; втілення народозберігаючої програми соціально-економічного розвитку; заборону продажу рентабельних державних підприємств;

встановлення соціального стандарту споживання, який включатиме придбання житла, вартість лікування, харчування, справедливі тарифи на комунальні послуги на основі їх якості, платоспроможності власників житла; забезпечення безкоштовними ліками інвалідів та дітей;

запровадження погодинної оплати праці зі збереженням 40-годинного робочого тижня; доведення частки оплати праці у виробничій сфері з 8% до 30% собівартості продукції; збільшення реальних доходів працівників шляхом скорочення утримань із заробітної плати;

вироблення та реалізацію дієвого механізму повернення втрачених заощаджень, у тому числі – через участь громадян у приватизації ліквідних підприємств, виділення їм землі, забезпечення лікування та навчання за рахунок бюджету; виконання зобов’язань держави перед власниками приватизаційних документів (ваучерних сертифікатів);

реальне підвищення зарплати вчителям, лікарям, працівникам сфери культури; піднесення престижу працівників наукової сфери; надання працівникам закладів культури, вчителям і лікарям статусу державних службовців; врахування суми заборгованості при визначенні розміру пенсій працівникам закладів освіти;

впровадження державної програми будівництва соціального житла в обсягах, які реально задовольнятимуть потреби соціально незахищених громадян; надання безвідсоткового кредиту на будівництво і придбання житла для громадян, які не мають у володінні власного житла; прийняття змін до законодавства, що дозволять приватизацію власного житла мешканцями гуртожитків, які постійно там проживають не менш як 5 років;

вирівнювання економічного розвитку регіонів з акцентом на пріоритетність малих та середніх міст; зміцнення матеріально-фінансової основи малих міст та селищ за рахунок розширення бази оподаткування землі, введення податку на нерухомість та встановлення справедливого розподілу податку на прибуток;

передачу у власність територіальних громад об’єктів комунальної власності, що перебувають в обласному підпорядкуванні, зокрема: водоканалів, газових, електричних мереж, теплоцентралей; повернення земель, які належать Академії аграрних наук України і не використовуються за призначенням, у власність територіальних громад для реалізації соціальних програм;

прийняття Державної програми розвитку Криму та першочергову розробку і прийняття Закону України „Про місто-герой Севастополь”;

реформування міжбюджетних відносин: 60% податків залишається на місцях, 40% надходжень – до центру; встановлення прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом міст районного значення та селищ - районних центрів;

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: зменшення податкового навантаження на нього, спрощення процедури отримання мікрокредитів, створення державної системи підтримки підприємців-початківців, правовий захист малих і середніх підприємців; очищення тендерних процедур від паразитування комерційних структур; вжиття рішучих заходів з недопущення рейдерства в Україні;

здійснення комплексної реформи податкової системи, передбачивши, зокрема, ліквідацію податку на додану вартість; введення прогресивної системи оподаткування, запровадження системи соціальної відповідальності капіталу, що передбачає суттєве підвищення податкового навантаження для представників великого бізнесу;

формування цілісного соціального пакету підтримки молоді:

– надання молодим сім’ям безвідсоткових кредитів на житло з частковим їх погашенням при народженні дітей;

– реальне виконання конституційної норми щодо доступності та безоплатності вищої освіти; платною може бути лише друга вища освіта;

– підвищення розміру стипендії до рівня середньої заробітної плати; відмінникам навчання – подвійний розмір стипендії;

– запровадження квоти для молоді в усіх державних установах та органах влади;

– створення Фонду майбутнього, з якого на персональний рахунок новонароджених зараховуватиметься 25 000 гривень, що мають виплачуватись при досягненні 18-річного віку з нарахуванням відсотків та індексацією;

матеріальне заохочення здорового способу життя; невідкладне розгортання на державному рівні комплексу заходів, спрямованих проти алкоголізму та наркоманії; заборону реклами алкогольних і тютюнових виробів; утримання реальної державної монополії на виробництво етилового спирту, кошти з продажу якого будуть спрямовані на реалізацію соціальних програм;

подолання дискримінації жінок в усіх сферах життя; запровадження гнучких режимів праці та неповної зайнятості (за бажанням) для жінок-матерів; надання права багатодітним матерям (за бажанням) виходити на пенсію у 50 років; розгортання загальнонаціональної програми “Боротьба із захворюваннями на рак молочної залози”. Законодавче забезпечення фінансування даної програми окремою статтею в держбюджеті;

державну підтримку покоління “сорокарічних”, включаючи можливість безоплатної професійної переорієнтації; прозору систему формування пенсійного забезпечення, гарантії вирішення житлових та соціальних проблем для даної категорії населення; надання особливої уваги працевлаштуванню безробітних людей передпенсійного віку; підвищення пенсій з доведенням протягом наступних трьох років їх розміру до 80% від середньої заробітної плати в економіці; запровадження системи повної державної опіки для кожної самотньої літньої людини; реальне забезпечення пенсіонерам права на безоплатний проїзд громадським транспортом;

безумовне виконання передбачених законодавством України соціальних гарантій військовослужбовцям, військовим пенсіонерам та членам їхніх сімей; недопущення закриття військових госпіталів; передачу майна та земель військових містечок, які звільнені або будуть звільнятися військовими частинами, у власність територіальних громад для вирішення соціальних питань та будівництва житла для військовослужбовців, військових пенсіонерів, ветеранів, працівників бюджетної сфери;

реальну соціально-професійну і трудову реабілітацію інвалідів І, ІІ, ІІІ груп та вдосконалення нормативно-правової бази, що забезпечить 100-відсоткове працевлаштування інвалідів, які бажають працювати;

НА СЕЛІ ТА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

внесення змін до Земельного кодексу України щодо надання міським і селищним радам повноважень з розпоряджання землями в межах території ради, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування; недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення; проведення ревізії всіх сільськогосподарських земель, виявлення та усунення зловживань при проведенні розпаювання земель, скасування незаконних операцій купівлі-продажу; притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто займається земельним шахрайством та ошукуванням селян;

створення Фонду підтримки села для відродження та розвитку інфраструктури села; запровадження державної реєстрації всіх орендарів земельних паїв та суворого контролю за розрахунками з селянами-орендодавцями; надання безвідсоткової позики молодим спеціалістам, які працюватимуть на селі; забезпечення села пальним з вітчизняних нафтопродуктів; встановлення пільгових тарифів на електроенергію для селян;

державну підтримку сільських товаровиробників; наведення порядку на ринках, створення селянам належних умов для вільного продажу вирощеної продукції; зниження єдиного земельного податку, скасування інших платежів і поборів з селян; звільнення новоутворених сільських підприємств від податків строком на п’ять років;

складання карт екологічної ситуації з визначенням бюджетних видатків на оздоровлення регіонів; відшкодування підприємствами та організаціями екологічних збитків; забезпечення європейських стандартів контролю стану повітря, питної води та запровадження системи належної утилізації відходів; заборону ввезення в Україну генетично модифікованих продуктів харчування;

збільшення площі земель природно-заповідного фонду, доведення до екологічно чистого стану всіх об’єктів індустрії відпочинку і тих, що мають історико-культурне значення;

недопущення ліквідації статусу громадян, які мешкають у 3-ій та 4-ій Чорнобильських зонах;

У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ

повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради та місцевих органів влади; впровадження механізму звітування народних депутатів та їх відкликання; скасування депутатської недоторканності та ліквідацію всіх депутатських привілеїв; скорочення державного апарату управління та витрат на його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування;

прирівняння корупції до державної зради; запровадження обов’язкового декларування доходів та витрат не лише держаних службовців, а й членів їхніх сімей, всіх осіб, які розпоряджаються їхнім майном; позбавлення пенсійного забезпечення державних службовців, які притягнуті до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем; обов’язкову конфіскацію незаконно набутого майна як у державних службовців, так і у їхніх найближчих родичів; відмову від умовних строків та амністії для засуджених за корупційними статтями;

посилення вимог до чиновництва; розробку стандарту якості державних послуг; скасування політичного статусу міністрів, з тим щоб вони займались виконанням своїх функціональних обов’язків, а не політичними інтригами;

здійснення зовнішньої політики виключно на основі національних інтересів; регулярне використання механізму прямого народовладдя – проведення референдумів з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики;

відродження й утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей; створення механізму залучення позабюджетних коштів на розвиток кіновиробництва, театральної діяльності, бібліотечної та музейної справи; надання податкових пільг вітчизняному книговидавцю на термін до 5 років;

врегулювання мовної ситуації в Україні; здійснення реальних заходів для утвердження української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від походження, мови, віросповідання та політичних переконань.

НАРОДНА ПАРТІЯ – ЦЕ СТВОРЕННЯ ГІДНИХ УМОВ
ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!

УКРАЇНА НЕ БУДЕ КРАЇНОЮ БІДНИХ ЛЮДЕЙ!

Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України