• Головна
  • Про партію
  • Приєднуйтесь до нас!
Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"

Приєднуйтесь до нас!

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАЖАЮЧОГО СТАТИ ЧЛЕНОМ
НАРОДНОЇ ПАРТІЇ

Статутом Народної Партії визначено, що основними принципами діяльності партії є добровільність членства в партії, демократичність, відкритість перед суспільством, гласність, об’єктивність у визначеність основних цілей і завдань, законність, колективізмі взаємодопомога членів партії. Основу партії складають партійні осередки. До структури органів партії входять ще місцеві, регіональні партійні організації та центральні органи партії. Партійні організації утворюються і діють за територіальною та іншими ознаками, що не суперечать чинному законодавству України.

Членом Народної Партії може бути громадянин України, який досяг 18-річного віку, визнає і зобов’язується виконувати Програму і Статут партії, є членом партійного осередку і бере активну участь у його роботі.

У партії добровільне, індивідуальне, фіксоване членство. Члени партії мають партійні квитки єдиного зразка, що затверджується Політвиконкомом.

Членами партії не можуть бути особи, політична діяльність яких обмежена чинним законодавством.

Член партії має право:

брати участь у роботі партійних зборів, конференцій, з’їздів та інших форумів партії;

обирати і бути обраним до керівних партійних органів, до рад усіх рівнів від партії;

бути внесеним до виборчих списків від партії (блоку) на виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

входити до складу депутатської групи, створеної іншими партіями (об’єднаннями партій), якщо не створена депутатська група Народної Партії;

пропонувати зміни до Програми і Статуту партії;

вносити пропозиції щодо прийняття центральними органами партії, регіональними і місцевими партійними організаціями суспільно значущих рішень;

звертатися до партійних інституцій усіх рівнів з пропозиціями, зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті, оскаржувати їх рішення та рішення посадових осіб до виконавчого органу партії вищого рівня;

отримувати від партії юридичну чи іншу допомогу у разі незаконного переслідування, у тому числі з політичних мотивів;

фінансово підтримувати партію згідно з чинним законодавством;

на вільний вихід з партії.

Для того, щоб стати членом партії необхідно подати заяву про вступ до партійного осередку. Довідково: заява розглядається в присутності заявника протягом 15 календарних днів з моменту її отримання. Рішення про розгляд заяви оголошується заявнику особисто. Заявник може оскаржити рішення про відмову в задоволенні заяви до виконавчого органу партії вищого рівня. Така скарга підлягає розгляду протягом 7 календарних днів.

Члени партії перебувають на партійному обліку в одному з партійних осередків. Обов’язковою формою контролю за участю члена партії в її діяльності є ведення облікової картки члена партії.

Член партії зобов’язаний:

визнавати і виконувати норми, викладені у Програмі та Статуті партії, дотримуватися рішень з’їздів, інших керівних органів партії, партійних організацій усіх рівнів;

перебувати на партійному обліку в одному з партійних осередків, дотримуватися партійної дисципліни, регулярно сплачувати членські внески;

активно пропагувати програмні положення партії, її ідеологію серед громадськості, сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві;

провадити роботу щодо залучення до партії нових членів;

виконувати партійні доручення та звітувати про їх виконання перед партійним осередком, вищими керівними органами партії;

у разі обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради АР Крим, місцевої ради – увійти і постійно працювати у складі депутатської фракції (групи), створеної за участі депутатів, обраних від Народної Партії, політичного об’єднання (блоку) за її участі, та підтримувати позицію, визначену партійними органами;

періодично звітувати про свою депутатську діяльність перед відповідними партійними організаціями та громадськістю;

брати участь у проведенні виборчої кампанії щодо підтримки кандидатів у депутати усіх рівнів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, висунутих за партійними списками, обстоювати партійні інтереси у складі виборчих комісій, сумлінно виконувати під час виборів обов’язки спостерігача, уповноваженої особи від партії (блоку) та інших суб’єктів виборчого процесу;

берегти партійний квиток.
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО СТВОРЕННЯ ПАРТІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ

Для створення партійного осередку члени ініціативної групи (не менше 3 осіб) подають письмову заяву голові районної (міської) партійної організації про бажання  вступити у партію та утворити партійний осередок.

Голова районної (міської) парторганізації у десятиденний термін визначає партійний осередок, якому доручає протягом двох тижнів провести збори і розглянути заяви щодо прийняття членів ініціативної групи в партію та поставити їх на облік.

Після оформлення членства у партії ініціативна група проводить установчі збори за участю члена виконкому місцевої партійної організації, де приймається рішення про створення партійного осередку. Таке рішення має бути визнане місцевою парторганізацією та уповноваженим центральним органом партії. Партійний осередок реєструється відповідним органом Міністерства юстиції України.

Для реєстрації необхідно подати:

1. Заяву, завірену керівним органом партії.

Довідково: районна (міська) парторганізація направляє подання у секретаріат регіональної парторганізації, який у свою чергу надсилає його до Апарату Народної Партії для отримання заяви єдиного зразка.

2. Копію Статуту Народної Партії (завірену печаткою Народної Партії).

3. Протокол установчих зборів, на яких було утворено партійний осередок.

Кошти за реєстрацію партійного осередку відповідно до ст.11 Закону України „Про політичні партії України” не стягуються. Органи юстиції, що здійснюють реєстрацію, видають партосередку реєстраційне свідоцтво. Оригінал свідоцтва подається у районну парторганізацію. Партійний осередок отримує копію свідоцтва.

 

 
Зразок заяви про вступ до партії

В _____________________________

партійний осередок
Народної Партії

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________ року

народження, який проживає
за адресою:

_______________________________

(індекс та повна адреса)

_______________________________

 
ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в  члени Народної Партії. Зі Статутом та Програмою партії ознайомлений (на), підтримую і зобов’язуюсь виконувати.

 

„____” ___________ 200__ року                             _____________________

                                                                                  (особистий підпис)

 

Якщо Ви бажаєте приєднатися до нас, будь ласка, заповніть анкету. Партійна організація зв’яжеться з Вами протягом тижня.

 

Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України