Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"
Криза України - це насамперед криза мислення

02.05.2018

Російський філософ і футуролог Сергій Переслегін вважає, що поняття Розум, Мислення і Думання формують триалектичний баланс протиріч, в якому бінарні протиріччя балансуються появою третьої, управляючої позиції, що гармонізує руйнівну енергію конфлікту і трансформує її в якісно нову творчу силу.

На мою думку, триалектичний баланс протиріч - це не діалектичний синтез Гегеля, а Періхорезіз – Соmmunicatio Іdiomatum, квантова заплутаність, енергетичне взаємопроникнення, ходіння по колу всередині Цілого, в процесі якого відбувається неперервний обмін енергіями смислів і генерується Інше. Це досконалий обмін смислами буття, а не бітами інформації.

Вершини балансу: 
1. Розум – ознака виду Homo Sapiens, наша здатність виживати і відповідати на еволюційні виклики і загрози. Розум, або Логос в тій чи іншій мірі притаманний всім живим істотам - Логос володіє ними, і вони повністю підкоряються йому. Розум - колективний, об'єктивний, ефективний, раціональній, утилітарний підхід до пізнання з метою генерування інформації та знань для вирішення життєвих, матеріальних питань.

2. Мислення трансперсональне, тобто виникає між людьми. Мислення діє з загрозою для життя, оскільки генерує онтологічну позицію і смисли, за що філософи, починаючи від Сократа, платили своїм життям. Мислення неутилітарне, енергозатратне, прагне до невизначеності і свободи вибору. Мислення здатне генерувати Інше. Мислення – антикризовий інструмент. Мислення виникає в екзистенційних ситуаціях розриву, онтологічного порогу, границі, межі, стрибка через прірву, або трансценденції. Мислення живе в форматі мови і генерує смисли, а не інформацію.

«Порвалась дней связующая нить / Как мне обрывки их соединить!» Або в перекладі, ближчому до оригіналу: «Век вывихнут. О злобный жребий мой! / Век должен вправить я своей рукой» - ці слова Гамлета описують саме таку екзистенційну ситуацію, де розум безсильний. Тут потрібно мислити.

3.Думання – це приватизація групового мислення окремою людиною, переживання колективної думки чи ідеї як своєї, з додаванням суб'єктивності – пасіонарності, персональної волі, прагнення до соціальності, естетичності, цілісності. Результатом думання є персональна онтологія.

Вершини цього тріалектичного балансу формують смислові ряди, які конфліктують, розвиваються, еволюціонують, і мають здатність творити нові смислові баланси. Призма балансів - 
Розум – Мислення – Думання, 
Арістотель – Геракліт/Платон – Сократ, 
Логос – Міфос – Трагедія/Драма,
Значення – Смисл – Ім'я,
Статика – Спонтанність – Динаміка,
Матеріальне – Ідеальне – Соціальне,
Повторення – Інше – Нове.

 

Саму передачу дивіться за відповідним посиланням:  http://i-ua.tv/index.php?newsid=13425

 

 

Топ - новина
МИ ПОВИННІ ЦЕ ЗРОБИТИ

19.03.2019

Влада жодним чином не реагує на тривале і постійне забруднення річок Хомора і Случ, що вже спричинило непоправні екологічні проблеми на територіях майже в 15 тис.км2

Публікації
Щодо прикладів національної ідеї. (Продовження) Консенсусна демократія. Частина 2.

24.05.2019 

Підтримка національно — визвольного руху ірландців здійснювалась різними країнами світу, але кожна мала свою мету, яка, інколи, і не співпадала з цілями патріотів!